VİZYON

Çukurova Grubu, faaliyet gösterdiği sektörlerde daha da büyük rekabet avantajları sağlayarak pazar hacmini ve derinliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu hedefe çalışanlarımız, hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz arasında uyum ve sinerji yaratan işbirliği yoluyla ulaşılacaktır.