YÖNETİM KURULU

Mehmet Emin Karamehmet
Yönetim Kurulu Başkanı

1944 yılında doğan Mehmet Emin Karamehmet, Türkiye'de Robert Koleji'nden ve ardından da İngiltere'de Dover College'dan mezun olmuştur. Sn. Karamehmet, 10 Mayıs 2013 tarihinde Çukurova Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 3 yıl süreyle tekrar seçilmiştir.

Ali Samsa Karamehmet
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1946 yılında doğan Ali Samsa Karamehmet, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Sn. Karamehmet 10 Mayıs 2013 tarihinde Çukurova Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine 3 yıl süreyle tekrar seçilmiştir.

Fikri Şadi Gücüm
Yönetim Kurulu Üyesi

1949 yılında doğan Fikri Şadi Gücüm, Boğaziçi Üniversitesi'nden Makine Mühendisi olarak mezun olmuştur. Bradley ve Columbia üniversitelerinde Endüstri Mühendisliği yüksek lisansı yapmıştır. Sn. Gücüm 10 Mayıs 2013 tarihinde Çukurova Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süreyle tekrar seçilmiştir.

Dr. Taylan Özgür Kiraz
Yönetim Kurulu Üyesi

1970 yılında doğan Taylan Özgür Kiraz, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde doktora yapmıştır. "İcra ve İflas Hukukunda İstirdat Davası" üzerine doçentlik çalışmasını sürdürmektedir. Sn. Kiraz, Maltepe Ünivesitesi'nde Medeni Usûl ve İcra, İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Cevat Okutan
Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında doğan Cevat Okutan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans, Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora yapmış, 2008 yılında yardımcı doçent unvanını almıştır. Sn. Okutan, Maltepe Ünivesitesi'nde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.